ครูผู้สอน

ครูพิมพ์วิภา เต็งสุวรรณ์  (โมบายม์)


"....นักเรียนและครู คือคนที่คอยแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างกัน...."

LINE : ................................

Facebook : ........................

IG : ...................................

บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน